Poluintenzivna

Dom za stare DEDINJE, kao veoma važan deo ponude, izdvaja pružanje medicinskih usluga.

Medicinska nega i pomoć je svakodnevno na raspolaganju svim našim korisnicima. Stručno i specijalizovano osoblje medicinska-nega24h brine o Vašem zdravlju, vodeći pri tom računa ne samo o vitalnim funkcijama, već i o ishrani, negi, higijeni, psihičkom stanju i raspoloženju.

O vašem zdravlju brine domski lekar, koji po potrebi poziva lekare konsultante različitih specijalnosti.

Dom za stare omogućava redovno praćenje vitalnih funkcija

  • Krvni pritisak
  • Telesna temperatura
  • Nivo šećera u krvi
  • Prati se unos lekova
  • Rade se i rutinske i složene laboratorijske analize

Uz konsultaciju sa lekarima, naše medicinske sestre i negovateljice pružaju kompletne medicinske usluge. U slučaju naglih ili težih pogoršanja zdravstvenog stanja naših stanara, pozivamo hitnu pomoć ili organizujemo prevoz do iste.

Posebnu pažnju posvećujemo korisnicima kojima je neophodan visok stepen zdravstvene nege i nadzora. U ovu grupu spadaju pacijenti koji su nedavno otpušteni iz bolnice i drugih zdravstvenih ustanova, a koji u okviru svojih porodica još uvek ne mogu da samostalno funkcionišu, korisnici kod kojih postoji pogoršanje hroničnih bolesti, a koji ne mogu samostalno da koriste terapiju, pacijenti koji boluju od malignih bolesti i koji traže adekvatnu negu i psihološku potporu, pacijenti koji se oporavljaju od šloga (cerebrovaskularnog insulta) ili pacijenti kojima je potrebna rehabilitacija usled preloma kostiju donjih ekstremiteta (po našem iskustvu, najčešće fraktura u zglobu kuka).

Ovim korisnicima obezbeđen je rad sa fizioterapeutom i pojačani medicinski nadzor u cilju prevencije mogućih komplikacija, a u cilju što skorijeg oporavka.

Dom za stare Lion obezbeđuje stalne konsultacije od strane neurologa i neuropsihijatra u cilju adekvatnog tretmana pacijenata koji boluju od različitih vidova demencije.

Kod nepokretnih pacijenata sa razvijenim dekubitom uključuje se lekar specijalista sa tretmanom rane po savremenim standardima i organizacije neophodnih preventivnih mera.
Polupokretnim i nepokretnim osobama nudimo kompletnu medicinsku negu u delu poluintenzivne nege, opremljenu bolničkim krevetima i monitorima, psihološku podršku, pažnju i animaciju, primerenu ishranu i ličnu higijenu kao i 24-časovni nadzor.

U slučaju naglih ili težih pogoršanja zdravstvenog stanja naših stanara, pozivamo hitnu pomoć ili organizujemo prevoz do iste.