Medicinska nega

Kada porodica nije više u mogućnosti da se stara o obolelom i ne može da pruži adekvatnu negu, onda je dom za stara lica pravi izbor. Osobi će biti pružena adekvatna stručna nega koju vi možda niste bili u situaciji da pružite. To ne znači da više nećete biti uključeni u njihovu negu i brigu.

Pri smeštanju pacijenta u takvu instituciju mora se imati u vidu, obzirom da pacijent više nema mogućnost da obrađuje informacije kao ranije, prilikom promene mesta stanovanja može doći do povećanja konfuzije, dezorjentisanosti, čak i agresivnosti. Zato je bitno, ukoliko se odlučite da vašeg bližnjeg smestite u dom, to uradite na vreme, dok on može da shvati šta se dešava i da razume nove okolnosti.

Saznanjem da vaša bliska osoba boluje od demencije, susretaćete se sa raznim fazama bolesti i promenom ponašanja obolelog. Uz redovne kontrole i terapiju bolest se može ublažiti, usporiti i kontrolisati.

Tokom vremena se smanjuje komunikacija i otežava svakodnevno funkcionisanje.

Oboleli od Alchajmerove bolesti

Saznanje da ste se uhvatili u koštac sa Alchajmerovom bolesti i da gledate voljenu osobu koja ima problem sa pamćenjem, orijentacijom, zaboravnošću, da pokazuje neprikladno ponašanje, halucinacije, paranoju ili nasilno ponašanje, izaziva veliki osećaj tuge.

Od velike važnosti je pomoći osobi da očuva dostojanstvo, da ima osećaj topline i sigurnosti. Komunikaciju treba prilagoditi stadijumu bolesti, izbegavati stresogene činioce, ne kritikovati, prilagoditi prostor u kome boravi. Ustaliti svakodnevne rutine lične higijene, podsticati samostalno oblačenje kao i samostalno hranjenje i unošenje tečnosti, ishranu prilagoditi stadijumu bolesti. Vremenom će kod vas dolaziti do smene emocija, kao što su tuga, krivica, bes, šok…